Żywność, która obiecuje być wolna od tłuszczów trans, może w rzeczywistości zawierać do 0,5 grama częściowo uwodornionych olejów, co jest sposobem na uzyskanie listy składników

CONTACT NOW